,,… a pekný život tie kvety žili …” – Kniha o živote a tvorbe Veroniky Golianovej

Kniha o živote a tvorbe Veroniky Golianovej

Životopis Veroniky Golianovej, ktorá zasvätila svoj život detvianskej výšivke, zaslúžila sa o zachovanie bohatstva našich predkov, známa svojimi výtvormi, zberateľskou činnosťou a húževnatosťou s akou neúnavne šla za svojim cieľom. Bola to práve Veronika Golianová, ktorá v roku 1968 založila obchod Detvianske ľudové umenie, ktorý bol v tom čase ojedinelým. Knižka je plná príhod – smutných aj veselých, ktoré k životu patria. Obohatená o množstvo nádherných – starodávnych fotografií, zachytávajúcich život v minulosti, ale aj farebných, ktoré odzrkadľujú krásu detvianskej výšivky.

Veronika Golianová pri ráme

Veronika Golianová pri ráme
Shopping Cart